Tillitsdelegationen besöker Enköping

Publicerad 2017-02-07

Onsdagen den 8 februari besöker Tillitsdelegationen Enköpings kommun. Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen.

Delegationen ska utveckla den statliga styrningen så att de kunskaper och erfarenheter som finns hos anställda inom kommuner tas till vara på ett bättre sätt.

- Minskad administration och att ta bort onödiga krav är viktigt för att kunna tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga, säger Laura Hartman ordförande i Tillitsdelegationen.

Under sitt besök ska delegationen bland annat besöka en skola och prata med elever och lärare. De ska även träffa politiker och tjänstemän för att samla in synpunkter.

- Vi ska besöka Enköping för att ha en dialog med berörda verksamheter längs hela styrkedjan från staten ut till mötet med medborgaren. Det är en central del av vårt uppdrag, säger Laura Hartman.

Vid frågor angående Tillitsdelegationen kontakta:
Laura Hartman, 073-093 48 11
Anna Lexelius 070-336 62 74

Enköping