Landshövdingen besöker Enköping den 13 februari

Publicerad 2017-02-13

Måndagen den 13 februari får Enköping besök av Uppsala läns landshövding Göran Enander och länsstyrelsens nya ledning.

Genom besöket ska länsstyrelsens nya ledning lära sig mer om Enköpings kommuns historia, geografiska läge, styrkor och fokus inför framtiden. Det blir en blandning av föreläsningar, promenader och besök.

Så här ser eftermiddagens program ut:

  • 12.00: Lunch på Westerlundska gymnasiet, där kommunstyrelsens Helena Proos (S) hälsar välkommen.
  • 12.15: Under lunchen föreläser tjänstemän om kraften i Enköpings kommun.
  • 13.15: Busstur i Enköpings centrum.
  • 13.45: Vidare till Bahco, där tjänstemän berättar om Bahco, industriarvet och tankar inför framtiden.
  • 14.00: På Sadelmakaren berättar Enköpings Hyresbostäder (EHB) om de tre nya husen som byggs nu, EHB:s ambitioner och delansvaret för bostadsförsörjningen.
  • 14.15: Buss till resecentrum och nybygget hos it-företagaren Peter Johnsson.
  • 14.45: Buss till storlagret Martin och Servera.
  • 15.15: Buss till Fagerudd. På vägen berättar tjänstemän om utvecklingen av Bredsand och hur kommunen ser på Mälaren.
  • 15.50: Buss tillbaka till Westerlundska gymnasiet.

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Foto: Pressbild