Nytt reningsverk i Enköping för att klara nya miljökrav

Publicerad 2017-02-22

Kommunstyrelsen föreslog den 21 februari att kommunfullmäktige ska besluta om planeringen av ett nytt avloppsreningsverk i Enköpings kommun.

Kommunen utreder om Enköpings kommun bör ha en gemensam lösning tillsammans med Västerås stad när det gäller avlopp, dricksvatten och fjärrvärme.

– Vi ser att det blir mer kostnadseffektivt att vi bygger avloppsreningsverket i Enköping, säger kommunalrådet Anders Wikman (NE).

– Det är bra att vi har tagit det här viktiga steget idag. Med ett nytt reningsverk kan vi möta nuvarande och framtida miljökrav. Reningsverket berör väldigt många kommuninvånare, och det är därför bra att vi har utrett frågan så noggrant som vi har gjort.

Frågan om ett nytt avloppsreningsverk har blivit aktuell eftersom det nuvarande verket är gammalt och slitet. Det har svårt att klara dagens miljökrav för rening av avloppsvatten. Kommunen kommer dessutom att ställas inför högre miljökrav för utsläpp i sjöar och vattendrag.Avgiften viktig för investeringarna

Den ekonomiska planeringen för att kunna bygga ett nytt avloppsreningsverk är igång sedan tidigare. Planeringen visar att kommunen behöver höja vatten- och avloppstaxan (va-taxan) med 8–15 procent per år fram till år 2023.

Va-taxan är en avgift som de anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar. Kommunen använder pengarna till investeringar och underhåll av systemet. Avgiften har under många år varit väldigt låg. Liksom många andra kommuner behöver Enköping höja va-taxan för att klara av de kommande investeringarna.

Vad händer nu?

Efter beslutet i kommunstyrelsen ska frågan nu behandlas i kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige säger ja till ett nytt reningsverk i Enköping, får tekniska nämnden i uppdrag att planera för att bygga det nya verket.

Den beräknade tiden för att planera och bygga avloppsreningsverket är sex år.

Enköpings reningsverk.

Foto: Louise Boiesen