Får man ta hunden med sig in i Kommunhuset?

Publicerad 2017-02-23

Assistanshundar är ett hjälpmedel som leder och hjälper sin förare. Hunden och föraren ska ha tillgång till kommunens lokaler så mycket som möjligt.

För att alla ska kunna ta del av kommunens tjänster och verksamhet krävs det att de är tillgängliga, oavsett vilken funktionsvariation en person har.

Alla har rätt till en offentlig miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Därför har Enköpings kommun nu tagit fram en riktlinje för assistanshundar i kommunens lokaler.

Assistanshunden är välkommen i kommunens lokaler

En assistanshund är en tjänstehund och ska i Enköpings kommun betraktas som ett nödvändigt redskap. Därför ska hundarna tillsammans med sin förare ha tillgång till kommunens lokaler så mycket som möjligt.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Personer med funktionsvariationer ska ha samma möjligheter att röra sig i samhället och i olika sammanhang som alla andra. Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Ett resultat av ett medborgarförslag

Bakgrunden till riktlinjen är ett medborgarförslag, där förslagsställaren föreslog att kommunen skulle ta fram en policy för ledarhundar i allmänna lokaler.

Enköpings kommunhus