Tekniska nämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-01-03

Protokollet från tekniska nämndens sammanträde den 21 december är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 24 januari.

Du hittar protokollet och mer information om tekniska nämnden på enkoping.se/kommun-och-politik/namnder/tekniska-namnden.

Protokollet finns också hos det beslutande organet, alltså tekniska nämnden.

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: Tekniska nämnden
  • Sammanträdesdatum: 21 december 2017
  • Anslaget sätts upp: 3 januari 2018
  • Anslaget tas ned: 25 januari 2018
  • Sista dag att överklaga: 24 januari 2018.

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Enköping