Socialnämndens arbetsutskott har sammanträtt

Publicerad 2018-01-10

Protokollet från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 januari är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 31 januari.

Protokollet finns hos det beslutande organet, alltså socialmändens arbetsutskott.

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutsskott
  • Sammanträdesdatum: 8 januari 2018
  • Anslaget sätts upp: 10 januari 2018
  • Anslaget tas ned: 31 januari 2018
  • Sista dag att överklaga: 30 januari 2018

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Enköping