Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt

Publicerad 2018-01-16

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 januari är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 6 februari.

Du hittar protokollet via kommunstyrelsens sida: enkoping.se/kommun-och-politik/kommunledning/kommunstyrelsen

Protokollet finns också hos kommunstyrelsen.

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Sammanträdesdatum: 2018-01-09
  • Anslaget sätts upp: 2018-01-16
  • Anslaget tas ner: 2018-02-07
  • Sista dag att överklaga: 2018-02-06.

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Bild på en ordförandeklubba