Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har sammanträtt

Publicerad 2018-01-18

Protokollet från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 januari är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 8 februari.

Protokollet finns hos det beslutande organet, alltså vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  • Sammanträdesdatum: 2018-01-11
  • Anslaget sätts upp: 2018-01-18
  • Anslaget tas ner: 2018-02-09
  • Sista dag att överklaga: 2018-02-08.

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Enköping