Kommunstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-01-22

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 13 februari.

Du hittar protokollet och mer information om kommunstyrelsen på http://enkoping.se/kommun-och-politik/kommunledning/kommunstyrelsen.html

Protokollet finns också hos det beslutande organet, alltså kommunstyrelsen.

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: Kommunstyrelsen
  • Sammanträdesdatum: 2018-01-16
  • Anslaget sätts upp: 2018-01-23
  • Anslaget tas ner: 2018-02-14
  • Sista dag att överklaga: 2018-02-13

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Enköping