Socialnämndens arbetsutskott har sammanträtt

Publicerad 2018-01-31

Protokollet från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 januari är nu justerat.

Sista dag att överklaga protokollet är den 20 februari.

Protokollet finns tillgängligt på http://enkoping.se/kommun-och-politik.html och hos det beslutande organet, alltså socialnämdens arbetsutskott.

Bevis om anslag

  • Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott
  • Sammanträdesdatum: 2018-01-22
  • Anslaget sätts upp: 2018-01-31
  • Anslaget tas ner: 2018-02-21
  • Sista dag att överklaga: 2018-02-20

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste kommunen ha en digital anslagstavla i stället för en fysisk anslagstavla.

Tills vår digitala lösning är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform, precis som den här nyheten.

Kommunens officiella anslagstavla ska bland annat tillkännage möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben.

Enköping