God service och goda skolresultat i SKL-undersökning

Publicerad 2018-01-26

Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och 88 procent upplever ett gott bemötande i telefon, det visar en rapport från SKL.

Rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under 2017 var Enköping en av 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att värdera kommunernas service, kvalitet, effektivitet och invånarnas delaktighet inom olika områden.

Enköping fick bäst resultat inom:

  • tillgänglighet för service på kommunens webbplats
  • snabb återkoppling via e-post (91 procent får svar på en enkel fråga inom två arbetsdagar, 78 procent 2016)
  • gott bemötande vid kontakt med kommunen (88 procent 2017, 82 procent 2016)
  • bra skolresultat.

Bra service och bemötande

– Vår webbplats har blivit prisad som Sveriges bästa bland kommuner, och det känns bra att vi får ännu ett kvitto på att den är användarvänlig och hjälper den som söker svar, säger kommunalrådet Helena Proos (S).

– 88 procent av de som kontaktade oss via telefon upplevde att den som svarade var tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Där gör vårt nya kontaktcenter ett fantastiskt jobb, säger Helena Proos.

 

För svar på en enkel fråga inom en minut ligger kommunen under snittet i Sverige, men det resultatet beror delvis på att undersökningen gjordes just när kontaktcenter höll på att starta sin verksamhet.

– Det kan tyda på att vi inte riktigt hade kommit igång med våra rutiner, säger teamledaren Maria Engwall.

– 85 procent av de som ringde fick ett svar de var nöjda med. Det har alltså tagit oss lite mer än en minut för att hitta svaret och leverera det med god kvalitet.

Bättre skolresultat och fler behöriga

Resultatet för kommunens elever i årskurs 6 visar att fler elever får godkänt betyg i samtliga ämnen. Något som också visar sig när eleverna sedan ska välja till gymnasiet. Fler andel elever får behörighet till något nationellt program på gymnasiet.

– Det är glädjande att våra satsningar på kommunens verksamheter ger resultat. Jag är stolt över att våra skolungdomar gör framsteg, det visar på att vi är på rätt väg. Allt börjar med barnen, och utbildning är grundläggande för sysselsättning senare i livet, säger Helena Proos.

Kvinna i kontaktcenter bär headset, kollar in i kameran och omges av två kollegor, en på respektive sida.