Rösta på logotypen som ska marknadsföra Enköping

Publicerad 2018-01-29

Vilken logotyp ska representera kommunen som plats? Rösta på din favorit! Den kommer vara fri att använda för dig som vill marknadsföra Enköping.

Vi har tagit fram två förslag som du kan välja mellan. Röstningen är öppen den 29 januari–16 februari. Hela kommunen, den geografiska platsen, kommer att representeras av logotypen. Platsvarumärket innefattar både stad och landsbygd.

– Platsvarumärket ska stärka konkurrenskraften för hela kommunen som plats. Det är till för oss alla, inte bara kommunen som organisation utan för alla som vill marknadsföra Enköping, säger kommunalrådet Helena Proos (S).

– Logotypen är fri att använda för alla, och nu kan du göra din röst hörd för att ditt favoritförslag ska bli en symbol för Enköping framöver.

Notera att logotypen för kommunen som organisation kommer att fortsätta finnas kvar och användas som vanligt. Det här är en ny logotyp för kommunen som plats, och som kan användas av alla som vill.

Alternativ A

Enköping är en levande mötesplats mellan människor, upplevelser och näringsliv. Vår spännvidd avspeglas i färgerna i namnet. Bladet och muttern representerar vår historia och våra kontraster mellan stad och landsbygd.

Bild på logotypen

Alternativ B

Enköping är en knutpunkt och en levande mötesplats mellan människor, upplevelser och näringsliv. Vårt E är också en symbol för avfarten till Enköping, en plats att stanna på. Förslaget finns i flera färger, där huvudfärgen är orange.

Bild på logotypen (orange)

Röstningsplatser

De som inte kan rösta digitalt kan göra det på något av dessa ställen runt om i kommunen:

  • Enköpings bibliotek, Fjärdhundra bibliotek, Örsundsbro bibliotek, Grillby bibliotek (bokbussen)
  • Idrottshuset
  • Kontaktcenter i Kommunhuset
  • Hummelsta fritidsgård
  • Romberga Fritidsgård
  • V-bodens fritidsgård.

Bakgrund till platsvarumärket

I en värld med större konkurrens behöver vi visa upp vilka värden vi tycker är viktiga och vilka tillgångar vi har i vår kommun. Därför har vi tagit fram en varumärkesplattform som kommunstyrelsen antog den 28 mars 2017. Plattformen ska vara ett verktyg för hur platsen ska utvecklas och marknadsföras och är grunden till platsvarumärket.

En del i det grafiska uttrycket för platsvarumärket är att ta fram en logotyp som ska representera kommunen som plats. Den är fristående från logotypen som representerar kommunen som organisation, den fortsätter vi använda.

Bild över logotypförslag A och B med texten "Vilken är din favorit?"