Kommunhusets postlåda är flyttad

Publicerad 2018-05-28

Nu finns postlådan utanför Pumphuset på Kungsgatan 39, där kommunens serviceförvaltning har sina lokaler.

Postlådan står mellan den vita stora byggnaden och Pumphuset. Placeringen är tillgänglighetsanpassad.

Enköping