Bra betyg för kommunens service till invånarna

Publicerad 2019-01-15

Enköping får en topplacering i landet när det gäller service och tillgänglighet. Det visar en stor undersökning från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Undersökningen tittar på hur kommuner ligger till när det gäller service till invånare. Det finns bland annat statistik på svarstider, nöjdhet med svar och bemötande. Enköpings kommun går framåt i samtliga områden i undersökningen.

Siffror för Enköpings kommuns service

Högsta betyg när det gäller svar på frågan
2018: 91 %
2017: 81 %
2016: 53 %

Snitt andra kommuner: 63 %.

Mycket gott bemötande
2018: 80 %
2017: 66 %
2016: 48 %

Snitt andra kommuner: 66 %.

Helhetsintryck
2018: Plats 17.
2016: Plats 92.

152 kommuner är med i undersökningen.

Om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Undersökningen redovisar och jämför med andra kommuners resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna, till exempel tillgänglighet och service.

Läs mer om undersökningen på Sveriges kommuner och landstings webbplats: https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/kommunenskvalitetikorthet.672.html

Läs hela rapportenPDF (pdf, 5 MB).

För mer information:
Cecilia Toresäter, kommunikationschef Telefon: 0171-62 50 36 E-post: cecilia.toresater@enkoping.se

Enköping