Ingen eldningsavrådan

Publicerad 2019-05-02

Länsstyrelsen i Uppsala har nu hävt beslutet om eldningsavrådan på grund av bättre väderförhållanden.

Håll dig uppdaterad

Information om aktuell brandrisk och om eldningsförbud har utfärdats finns alltid på Räddningstjänstens hemsida: https://www.rtjeh.se/

Enköping