Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-05-06

Måndag den 13 maj 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

I anslutning till sammanträdet kommer elevrådens pedagogiska pris 2019 att delas ut.

Frågestunden börjar efter punkt nummer två, cirka klockan 18.10. Frågor ska anmälas i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

Några frågor som tas upp

  • Medborgarförslag: Nya bryggor på Kullabadet
  • Medborgarförslag: Föreningsgård i Örsundsbro
  • Svar på interpellation om upplevelsenämndens beslut att senarelägga investeringar
  • Svar på revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.