Process för nytt kommunhus

Publicerad 2019-05-17

I november 2018 startade kommun en förstudie för ett nytt kommunhus. Förstudien visar att huset ska vara till nytta för både medarbetare och invånare.

I november 2018 startade Enköping kommun en förstudie för ett nytt kommunhus. Till grund för förstudien har man tagit hänsyn till tidigare utredningar samt involverat medarbetare från berörda förvaltningar.

Förstudien för ett nytt kommunhus blev klar i maj 2019 och innehåller bland annat vilka verksamheter och funktioner som ska få plats i kommunhuset, syfte och mål med ett nytt hus när det gäller nytta för både medarbetare och kommuninvånare. Förstudien innehåller inte information om placering. Det beslutet tas i höst.

Attraktivt hus som är ändamåls­enligt och kostnads­effektivt

De två viktigaste aspekterna för ett nytt kommunhus är att skapa ändamålsenliga lokaler som anpassas efter både dagens och morgondagens behov. Det ska vara en funktionell arbetsplats med aktuell teknik. Huset måste också vara kostnadseffektivt då kommunen står inför en tuff ekonomisk situation.

Läs rapporten för nytt kommunhus i Enköpings kommun.PDF

Enköping