Beslut om befintligt kommunhus

Publicerad 2019-05-22

Tekniska nämnden tar beslut om det gamla Kommunhuset.

Under våren har kommunledningsförvaltningen presenterat vilka verksamhetsbehov ett framtida kommunhus behöver ha. Nu ska Tekniska nämnden ta beslut om hanteringen av det gamla Kommunhuset.

Lokaler för samarbeten och framtida teknik

Den förstudie som gjorts har undersökt vilka verksamheter och funktioner som ska få plats i kommunhuset. Ett framtida kommunhus behöver ha lokaler som gör det enkelt att samarbeta, vara flexibla och vara en funktionell arbetsplats med aktuell teknik.

- Eftersom det var så stor oro hos personalen innan evakueringen har vi också gjort ett medskick till tekniska nämnden att så långt det går garantera att de gamla problemen helt byggs bort, säger Isabell Lundquist Eklund, förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.

Evakuering på grund av inomhusmiljön

Det gamla kommunhuset evakuerades våren 2018 på grund av inomhusmiljön. Ett antal genomförda undersökningar visar att huset är angripet av röt- och mikrobiella skador i trästommen. Husets konstruktion med ingjutna träreglar har också bidragit till att skadorna har spridit sig luften och upplevs som en otrevlig lukt.

Ingen renovering

Fastighetsavdelningens bedömning är att Kommunhuset inte ska renoveras.

- Det är flera aspekter som ligger till grund för den bedömningen. Först och främst är huset så påverkat av de skadliga ämnena att en sanering kommer att bli både dyr och svår. Vi kan inte heller garantera att vi får bort alla skadliga ämnen, säger Katarina Härner, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vidare innebär en sådan omfattande renovering att kommunhuset ställs inför nybyggnadskrav och med stor sannolikhet inte får bygglov.

- Det handlar till exempel om takhöjd och möjligheten att få rätt ventilation. Med husets befintliga betongstomme får vi inte heller den flexibilitet vi vill ha, fortsätter Katarina Härner.

Föreslår rivning

När kommunen inte längre kan använda byggnaden för sin verksamhet behöver den hanteras för att inte belasta kommunens ekonomi. För att hitta ett nytt användningsområde för marken föreslår nämnden att huset i ett första steg ska rivas.

Kontakt

Katarina Härner, fastighetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0171-62 52 86

E-post: katarina.harner@enkoping.se

Isabell Lundquist Eklund

Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen

Telefon: 0171-62 62 86

E-post: isabell.l.eklund@enkoping.se

Enköping