Kommu­nala natur- och frilufts­rådet

Enköpings kommunala natur- och friluftsråd arbetar för ett förbättrat friluftsliv för kommunens invånare och föreningar.

Rådet består av en ordförande, åtta ledamöter och två ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

KFR är en förkortning av Enköpings kommunala natur- och friluftsråd.

Under 2021 sammanträder Enköpings kommunala natur- och friluftsråd den 1 mars, 10 maj, 6 september och 22 november.

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?