Kommu­nala pensio­närs­rådet

Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad
verksamhet och service för kommunens pensionärer.

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunala pensionärsrådet?

Under 2018 sammanträder Enköpings kommunala pensionärsråd 7 februari, 21 mars, 23 maj, 29 augusti, 17 oktober och 5 december.

Vad betyder KPR?

KPR är en förkortning av Enköpings kommunala pensionärsråd.

Fördjupning