Kommunens stödresurser

I samband med kriser är det inte ovanligt att drabbade har ett behov av psykologiskt och socialt omhändertagande (Posom).

Hitta på sidan

Krisstöd i kommunen

Enköpings kommun har en så kallad Posom-grupp som planerar och samordnar omhändertagandet av r människor som drabbats av en olycka eller en traumatisk händelse eller anhöriga. Gruppen ska se till att kommunen har en beredskap och kompetens för det arbetet.

Posom-gruppen ska även upprätta ett informations- och stödcentrum vid kriser. Medlemmarna i gruppen kommer från flera av kommunens förvaltningar, men också från polisen, Svenska kyrkan, Enköpings lasarett och räddningstjänsten.

Personerna som deltar i gruppen övar och utbildar sig i att ge stöd vid olyckor som kräver psykosocial omvårdnad. Vissa har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och har vana och förmåga att arbeta under stress.

Posom-gruppen