POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. En POSOM-grupp finns i Enköpings kommun för hjälp och stöd vid kriser.

Det psykiska och sociala omhändertagandet är en viktig del av att hantera en kris. Därför har kommunen inrättat en särskild grupp för detta, en så kallad POSOM-grupp.

POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till och aktiveras av kommunens socialchef, räddningsledare på plats eller vakthavande befäl/lokalpolischef/polisinsatschef vid en stor olycka, katastrof eller omfattande säkerhetshändelse eller genom egen bedömning utifrån en händelse.

Det är ovanligt att POSOM-gruppen är aktiv på olycksplatsen, vanligtvis upprättas ett stödcentrum där insatserna samordnas på annan förutbestämd plats.

POSOM-gruppens uppgift är att:

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till direkt och indirekt drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller händelser
  • Upprätta stödcentrum vid kriser
  • Samverka med övriga av en olycka berörda organisationer
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar

POSOM i Enköpings kommun

POSOM-gruppens arbete leds av socialchef eller dennes ersättare. De som ingår i POSOM-gruppen i Enköping är personer från flera olika förvaltningar i Enköpings kommun, men också Polisen, Svenska kyrkan, stödgruppen, Enköpings lasarett och räddningstjänsten.

Personerna som deltar i gruppen övar regelbundet för att kunna ge stöd vid svåra händelser som kräver psykosocial omvårdnad. Vissa har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och har vana och förmåga att arbeta under stress.

Ett komplement till POSOM-Stödgruppen

I Enköpings kommun finns även Stödgruppen. De finns även representerade i POSOM-gruppen. Den består av ideella resurser, som kan användas som stödpersoner till människor som behöver stöd under en längre period. Stödgruppen aktiveras oftast, istället för POSOM, vid mer avgränsade olyckor och traumatiska händelser, till exempel vid tragiska plötsliga dödsfall där anhöriga och eventuella vittnen behöver stöd.

Kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) och socialchefen har, förutom Räddningstjänsten och Polisen möjlighet att aktivera Stödgruppen.