Budget- och skuldråd­givning

Om du har problem med din ekonomi kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och har tystnads­plikt. 

Vi kan till exempel göra en plan för dina inkomster och utgifter, hjälpa dig att få kontroll över dina skulder eller hjälpa dig att räkna ut hur mycket som är rimligt för dig att betala varje månad. Om du behöver ansöka om skuldsanering kan vi hjälpa dig med ansökan. Skuldsanering betyder att du helt eller delvis kan bli fri från att betala dina skulder.

Kontakta oss för att få stöd och rådgivning om din ekonomi. Fyll i formuläret nedan, så återkommer rådgivaren till dig inom tre arbetsdagar.

Dela upp eller ansök om anstånd för din räkning

Om du inte kan betala din räkning ska du kontakta företaget så snart som möjligt och tala om det.

Om du kommer att kunna betala fakturan inom den närmaste tiden, kan du fråga om du kan få ett så kallat anstånd och betala fakturan lite senare.

Om du kan betala del av fakturan, kan du fråga om du får dela upp betalningen på flera tillfällen.

Om du inte kan betala din räkning över­huvudtaget

​Om du inte betalar en räkning får du som regel en påminnelse från fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar. För påminnelsen debiteras en avgift.

Om du inte betalar efter påminnelsen, kan ärendet gå vidare till ett inkassoföretag som tar ut ytterligare kostnader för sin hantering. Ärendet kan också skickas till Kronofogden med begäran om att skulden ska fastställas. Även det innebär merkostnader för dig. Om skulden fastställs av Kronofogden kan fordringsägaren eller inkassoföretaget begära hjälp av Kronofogden att driva in skulden. Det kan innebära att Kronofogden gör en så kallad utmätning. Utmätning betyder att Kronofogden beslutar att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Ett registerutdrag visar vilka skulder du har

Du kan kontakta Kronofogden och be om ett registerutdrag på din aktuella skuld. Det är också viktigt att du öppnar och sparar all post från inkassoföretag och Kronofogden. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade hos kreditupplysningsföretag.

Betalnings­anmärkning

​En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. En betalningsanmärkning gäller i tre år.

Löne­utmätning

​Om du inte kan betala din skuld kan Kronofogden utmäta din lön. Det innebär att en del av din lön dras av för att betala din skuld. En löneutmätning pågår till dess att skulden är betald.

Skuldsanering

Om du har stora skulder som du inte kommer att kunna betala på lång tid kan Kronofogden i vissa fall besluta om skuldsanering. Den som fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. Resterande skulder skrivs av och betalningsanmärkningar faller bort. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Om du vill ha hjälp med en ansökan kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare.

​Skulderna behöver inte vara gamla för att du ska kunna få skuldsanering. Kronofogden tittar på din personliga och ekonomiska situation. De tittar framförallt på hur och varför du fått skulden.

​Som huvudregel ingår alla dina skulder i en skuldsanering. Till det räknas även utländska skulder och skulder till släkt och vänner.

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Via formulär

Hantering av person­uppgifter

De personuppgifter du lämnar här registreras och vidarebefordras till kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivaren samlar in dem för att kunna kontakta dig och hjälpa dig med ditt ärende, men det är frivilligt vilka uppgifter du väljer att lämna. Personuppgifterna raderas i det här registret när de har skickats vidare till budget- och skuldrådgivaren.

Budget- och skuldrådgivaren sparar dina personuppgifter till dess din fråga är besvarad. Om det blir aktuellt att du och rådgivaren ska träffas, har rådgivaren kvar personuppgifterna för att ha rätt uppgifter om dig. Vid första besöket kommer du att få mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Du kan läsa mer om hur kommunledningen hanterar personuppgifter och hur du kontaktar personuppgiftsansvarig på enkoping.se/personuppgifter.

Via telefon eller e-post

Du kan även ringa och få stöd och rådgivning rörande din ekonomi via vår budget- och skuldrådgivare.