Åkersbergs­vägen 3

Åkersbergsvägen 3 ligger i området Gånsta, i fräscha lokaler med en fantastisk trädgård.

Fakta om boendet

  • Adress: Åkersbergsvägen 3, 749 44 Enköping
  • Telefon: 0171-62 73 30
  • Antal platser: 58
  • Driftsform: Offentlig
  • Huvudman: Enköpings kommun
  • Så tycker kunderna: 88 procent positiva svar, 12 procent neutrala eller negativa svar. *

Om Åkersbergs­vägen 3

I anslutning till verksamheten ligger en förskola och deras kök tillagar vår mat. Åkersbergsvägen 3 består av 58 lägenheter fördelade på sex enheter. En av enheterna är ett boende för personer med demenssjukdomar. Varje lägenhet är på 30 eller 40 kvadratmeter och består av ett rum med kokmöjligheter och ett badrum. Lägenheterna möbleras med egna möbler. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på plats när du flyttar in

På Åkersbergsvägen 3 har vi målet att du ska känna dig trygg genom att vi i personalen visar respekt och omtanke. Vi hoppas att du vill vara delaktig i att utforma det stöd och den omsorg du behöver för att din vardag ska kännas meningsfull.

Demens­enheten

Demensenheten ligger på bottenvåningen. På enheten arbetar vi utifrån en särskild arbetsmetod som utgår ifrån modellen Viktor Vinde. Arbetsmetoden innebär i korta drag att personalen arbetar för att det, så långt det går, alltid ska finnas en person inom synhåll för de boende.

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter är promenader, underhållning, spel och lässtunder. På bottenvåningen i entrén finner du träffpunkten som erbjuder aktiviteter två gånger om dagen, måndag till fredag. Vid vissa aktiviteter samarbetar vi med förskolan och självklart anordnas även aktiviteter ute i verksamhetens vinterträdgård eller egna park.

Kontakt

Assistent, telefon: 0171-62 73 31

Sjuksköterskor, telefon: 0171-62 73 32, 0171-62 73 34 och
0171-62 73 45

Träffpunkt Åkersberg, telefon: 0171-62 73 35

Enhet B, telefon: 0171-62 73 40
Enhet C, telefon: 0171-62 73 44
Enhet D, telefon: 0171-62 73 42
Enhet E, telefon: 0171-62 73 43

Film från Åkersbergs­vägen 3

* Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Statistiken som presenteras kommer från 2020 års enkätundersökning.