Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Alla barn kan inte bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Då behöver de komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Vanliga frågor

Hur blir jag familjehem?

Kontakta oss via telefon, mejl eller anmäl ditt intresse på vår blankett. Vi hör av oss till dig för en diskussion. I samband med det skickar vi en samtyckesblankett till dig som du ska fylla i och skicka tillbaka. Vi behöver den för att kunna ta registerutdrag från polisen, socialtjänsten, kronofogden och i vissa fall Försäkringskassan.

När vi har fått registerutdragen påbörjar vi en familjehemsutredning. Då får du träffa oss vid ett par tillfällen för informationssamtal i ditt hem och för djupintervju på vårt kontor. Om du har barn kommer vi även att intervjua dem för att se hur de ställer sig till att barn ska flytta in hos er.

Om du blir godkänd som familjehem kommer vi att matcha din familj till de barn som behöver en ny. Det är viktigt att vi matchar rätt familj till barnet från början.

Vad får jag för stöd i rollen som familjehem?

​När du blir familjehem får du gå en utbildning som kallas "Ett hem att växa i". Den är särskilt framtagen för familjehem.

Du kommer också att få vara med på olika temakvällar där vi pratar om ämnen som anknytning, missbruk, psykisk ohälsa, skola och umgänge.

Du kommer att få regelbunden grupphandledning enligt en metod som kallas "Vägledande samspel" som är framtagen av International Child Development Programme (ICDP). Här kan du läsa mer om ICDP.

Du och din familj kommer tillsammans med barnet att få göra en så kallad MAFI. MAFI är kort för mikroanalys och familjeintervention. Den fokuserar på familjens samspel med barnet och är ett strukturerat sätt att filma barnet tillsammans med båda omsorgsgivarna. Med utgångspunkt från filmerna kan det vara enklare att förstå barnet och dess behov samt hur ni som familjehem kan stödja barnet.

Familjehemssekreterarna kommer att besöka dig ofta och du har också möjlighet att ringa oss på vardagar klockan 8–20.

Om det skulle behövas kan vi också sätta in ett ökat stöd från Familjens hus som är vår öppenvård för barn, unga och familj.

Behöver kommunen fler familjehem?

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar. Du är välkommen att anmäla ditt intresse.

Kan jag få hjälp att lösa mitt bekymmer som påverkar andra?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Vad är en samordnad individuell plan?

​När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser och att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?