Familje­hem

Som familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Alla barn kan inte bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Då behöver de komma till en familj
där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.
Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn i sitt hem. För en kortare eller
längre tid fungerar familjehemmet som barnets
familj med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Vanliga frågor

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar.
Det som krävs är en trygg och stabil livssituation. Det viktigaste är att du ska ha tid och
engagemang för att ta hand om någon annans barn. Eftersom orsakerna till att barn och unga
placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor
bredd på familjer som vill bli familjehem.

I grunden är det som att ha ett eget barn och man kan fortsätta arbeta som tidigare. När barnet
flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Även senare under
placeringen kan man behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid. Tar man emot ett
litet barn behöver man oftast vara ledig under en längre period. I dessa fall då familjehemsföräldrar
behöver vara tjänstlediga ifrån sitt arbete, kompenserar vi för eventuellt inkomstbortfall.

Som familjehem får du två olika typer av ersättning. En som kallas omkostadsersättning och ett
arvode. Omkostnadsdelen ska täcka merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i
familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. Arvodesdelen är en skattepliktig inkomst och är
sjukpenning- och pensionsgrundande.
Vi följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för familjehemsersättningar.
I samband med att ett barn flyttar in behöver ofta någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid.
Då kompenseras ni för eventuellt inkomstbortfall.
Om barnet blir sjukt kan familjehemsföräldrar få tillfällig föräldrapenning (VAB) från försäkringskassan
för att vara hemma med barnet.

Du har en egen familjehemssekreterare som följer med genom hela placeringen. Det är inte
meningen att man ska känna sig ensam i uppdraget som familjehem.
Alla familjehem får en obligatorisk grundutbildning i fyra heldagar. Vi ordnar också temakvällar för fördjupad information inom ämnen som kan vara förekommande inom ett familjehemsuppdrag. När det behövs kan man få hjälp av Familjens hus som är vår öppenvård riktat mot barn. Vi har också gruppvis handledning för våra familjehem där man får träffa andra för att utbyta erfarenheter och tankar.

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar. Eftersom orsakerna till att barn och unga
placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor
bredd på familjer som vill bli familjehem. Du är välkommen att anmäla ditt intresse som familjehem på vår blankett.

Du anmäler ditt intresse som familjehem på vår blankett och sedan påbörjar vi en familjehemsutredning.
Då träffas vi vid ett par tillfällen både hemma hos oss dig och här på socialförvaltningen för intervjuer. Har du barn kommer vi att intervjua
även dem för att se hur de ställer sig till att ett barn ska flytta in hos er. Vi ber också om två
referenser från dig som vi pratar med.
När utredningen är klar och du är godkänd som familjehem kommer vi att matcha dig och din
eventuella familj till de barn som behöver en ny. Det är viktigt att vi matchar rätt familj till barnet
från början.

Om du har fler frågor kontakta gärna oss på familjehemsteamet på mejl familjehemsrekryteringen@enkoping.se eller ring kontaktcenter 0171-62 50 00 och be att få prata med familjehemsteamet.

För dig som är placerad i familjehem finns mycket information att läsa på IVO:s webbsida. IVO är Inspektionen för vård och omsorg och är den myndighet som har tillsyn över hälso- och sjukvården och personalen som arbetar där.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?