Oro för barn och unga

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen.

Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga, kan du enligt lag inte vara anonym när du gör en orosanmälan.

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar i Enköping anordnar vi vuxen­vandringar. Anmäl ditt intresse om du vill hjälpa till.

Vanliga frågor

Vad händer efter en orosanmälan?

När vi får en orosanmälan, gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan. Om vi beslutar att inleda en utredning, ska den vara slutförd inom fyra månader.

Kan jag vara anonym när jag gör en orosanmälan?

​Du kan välja att vara anonym när du gör en anmälan. Tänk på att inte tala om ditt namn när du ringer om du vill göra en anonym anmälan. Har du väl sagt ditt namn kan du inte längre vara anonym i förhållande till den som anmälan gäller. 

​Du som arbetar med barn och unga kan enligt lag inte vara anonym när du gör en anmälan.

Hur anmäler jag mig till vuxenvandring?

Som vuxenvandrare kan du bidra till att våra barn och ungdomar får en trygg och säker utomhusmiljö i Enköping. Tillsammans med andra vuxenvandrare rör du dig utomhus där barn och ungdomar är på fritiden.

Anmäl dig och läs mer om vuxenvandring

Fördjupning