Stöd vid missbruk, våld och brott

Är du eller någon i din närhet på väg in i ett missbruk eller har drog- eller alkoholproblem, blivit utsatt för hot, våld i nära relationer eller varit med om ett brott? Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Om du är under 18 år kan du och din familj få rådgivning och stöd på Familjens hus. Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar.

Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till vår mottagning.

Kontakta socialförvaltningens mottagning

Om du har blivit utsatt för hot eller våld i nära relationer kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende.

Om du har du blivit utsatt för ett brott kan myndigheter och föreningar stötta och hjälpa dig. Kommunen erbjuder samtalsstöd samt ekonomiskt eller praktiskt stöd. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget.

Är du under 18 år kan du tillsammans med en medlare träffa den som har utsatt dig för ett brott. Då kan du ställa frågor och berätta hur händelsen har påverkat dig. Har du begått ett brott kan du tillsammans med en medlare träffa ditt offer och be om ursäkt.

Vanliga frågor

Om du är över 18 år kan du vända dig till Nyängens öppenvårdsmottagning. Om du är under 18 år kan du ta kontakt Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Kontakta Anhörigstöd

Kontakta socialförvaltningens mottagning

Kontakta Familjerådgivningen

Kontakta Familjens hus

Ja, du kan vända dig till Familjens hus för att prata om det. Vi erbjuder också stödgruppen Hoppet för barn med föräldrar i missbruk. Där får barn och unga möjligheten att i grupp prata med andra i samma situation.

Om stödgruppen Hoppet

Vi kan ge samtalsstöd, både till den som utsatts för våld och till den som utövar våld. Vi gör tillsammans med dig en bedömning om hur akut det är och om ett skyddat boende ska erbjudas. Vi ger stöd utifrån de behov som finns i just den situation du befinner dig i.

Om du är orolig för någon utsätts för våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagning.

Nej, du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialförvaltningen.

​Vi försöker att hitta en lösning tillsammans. Det kan finnas personer i din närhet och i ditt nätverk som kan hjälpa till. Om läget är akut kan socialförvaltningen hjälpa dig med praktiska frågor.

Ja, kontakta Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning för att få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Våld kan bland annat vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt. Det fysiska kan bestå av slag, sparkar och knuffar. Det psykiska kan bestå av hot om våld eller att bli begränsad i sin vardag. Att inte få umgås eller prata med vem man vill. Verbala kränkningar, isolering och förnedring. Ekonomiskt våld kan innebära att man inte har insyn i gemensam ekonomi, tvingas skriva på lån eller att behöva redovisa allt eller att inte få ha tillgång till sin egen inkomst. Det sexuella våldet kan bestå av att tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våld, hot och kontroll används för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersnormen begränsar individens handlingsfrihet och dess livsutrymme och är en begränsning av mänskliga fri- och rättigheter.

Om du inte vill att andra ska se vilka webbsidor du besökt på din dator kan du ta bort historiken i din webbläsare. Inställningarna för att göra det varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan hittar du instruktioner för webbläsarna Microsofts Internet Explorer, Apples Safari och Google Chrome.

Besök Microsofts webbplats för instruktioner om hur du raderar din historik i webbläsaren Microsofts Internet Explorer

Besök Apples webbplats för instruktioner om hur du raderar din historik i webbläsaren Apples Safari

Besök Google Chromes webbplats för instruktioner om hur du raderar din historik i webbläsaren Google Chrome

Du kan prata med oss på Familjens hus eller Nyängen öppenvårdsmottagning för att få stöd och hjälp. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis, åklagare, försäkringsbolag eller andra som du kan behöva få hjälp av.

Här hittar du andra du kan kontakta för att få stöd

Du kan genom medling få möjlighet att visa att du ångrar det du har gjort och samtidigt be om ursäkt. Du tar då ansvar för dina handlingar och visa mod genom att möta den du har gjort illa. Det kan göra det lättare för dig att hantera det du har gjort.

​Beroende på vad du har dömts till kan du behöva jobba mellan 20 och 150 timmar oavlönat. Arbetet kan vara på dagtid, kvällstid, helger eller lov. Vi hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet

  • att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det
  • att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser
  • att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?