Stödfamilj och korttidsvistelse

Barn och ungdomar med funktions­nedsättning kan vistas några dygn i månaden i en stödfamilj medan de går i förskolan eller skolan som vanligt.

Kommunen erbjuder korttids­vistelse för barn och ung­domar under 21 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).  Korttids­vistelse kan ges i form av en stödfamilj. Dessutom har vi två korttidsboenden: Asphagen och Gluggen. På korttidsboende och stödfamilj kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden enligt beslut från kommunen.

Vanliga frågor

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor på en egen sida, klicka här.

Jag har bekymmer som påverkar många – kan vi ses tillsammans för att hitta en lösning?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt. Det kan vara familjen, släkten, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar eller lärare. Då kan det vara bra att prata. Vi i Nätverkslaget kan hjälpa dig att bjuda in till ett nätverksmöte. Till mötet bjuder du själv, eller tillsammans med någon, in viktiga personer i ditt liv till samtal. Tillsammans kan vi skapa en tydligare bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare på.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning