Boende funktions­­ned­sättning

Boende med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser.

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden med särskild service i kommunen: gruppbostad och servicebostad.

Vanliga frågor

Vad är en gruppbostad?

I en gruppbostad har du egen lägenhet eller eget rum som är anpassad efter dina behovmen du har också tillgång till gemensamma utrymmen. Du kan få service och omvårdnad dygnet runt. Här bor personer som har ett stort behov av omsorg och tillsyn större delen av dygnet.

Vad är serviceboende?

I ett serviceboende bor du i en egen lägenhet som är anpassad efter dina behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personal. Det finns oftast flera servicebostäder i samma hus eller i närheten.

Vad kostar grupp- och servicebostad?

​Du betalar hyra, förbrukningsel och dina egna matkostnader.

Fördjupning