Mat på boende

Du som bor på ett boende ska kunna äta god och vällagad mat. Maten är en viktig del av hälsan.

Maten i  kommunens omvårdnads­boenden och korttids­boenden lagas av kommunens måltidsservice. På boenden för personer med funktions­nedsättning lagas maten på boendet. De som får mat från kommunens måltidsserivce kan se matsedeln på plats i matsalen. Kontakta gärna de enskilda boendena om du är intresserad av hur maten fungerar hos dem.

Vanliga frågor

Vem lagar maten till boendena?

​Maten lagas till största delen av kommunens måltidsservice. Maten lagas i köken på Liljegården, Ljunggården, Trögdshemmet, Åsundagården, Åkersberg och Fjärdhundraskolan. Är du intresserad av ett enskilt boende kan du kontakta dem för att få reda på vem som lagar deras mat.

Kan jag, om jag vill, laga min egen mat på ett boende?

Den som har bedömts behöva bo på ett omvårdnadsboende får ett matabonnemang.​ På en del boenden för funktionsnedsättning lagar de boende och personalen ibland maten tillsammans.

Vad kostar maten på ett omvårdnadsboende?

​Alla som bor på ett omvårdnadsboende betalar, förutom hyra och eventuell omvårdnadsavgift, för ett mat­abonnemang. Det kostar 3 120 kronor per månad 2018 och ingår inte i maxtaxan. I abonnemanget ingår alla måltider. Avdrag görs bara om du har varit borta hel dag. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuell omvårdnadsavgift.

Fördjupning