Omvård­nads­boende

När dina behov av vård och omsorg ökar eller när du inte längre känner dig trygg hemma kan omvårdnads­boende vara ett alternativ.

I Enköping finns ett flertal boenden i olika delar av kommunen. Du kan ansöka om boende och om du bedöms vara i behov av att flytta får du en plats.

Vanliga frågor

Är det samma sak som 65+?

​Vill du ställa dig i kö för ett boende för 65+ vänder du dig till Enköpings hyresboestäder (EHB) och deras kösystem. Du når dem på telefon: 0171-62 58 20. Du kan också vända dig till Uppsala bostadsförmedling, växel 018-727 00 00.

Vad kostar maten och vad ingår då?

​Alla som bor på ett omvårdnads­boende betalar, förutom hyra och eventuell omvårdnads­avgift, för ett mat­abonnemang. Det kostar 3 120 kronor per månad 2018 och ingår inte i maxtaxan. I abonnemanget ingår alla måltider. Avdrag görs bara om du har varit borta hel dag. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuell omvårdnads­avgift.

Vad är omvårdnads­avgift och vad kostar det?

​På ett omvårdnadsboende betalar du omvårdnadsavgift för den hjälp du får. Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan och kostar som mest 2 044 kronor per månad 2018. Den betalas i efterskott på samma faktura som maten. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Fördjupning