Äldreom­budsman

Äldreombudsmannen arbetar för äldres delaktighet och trygghet i kommunen.

Om du har frågor som rör dig eller någon annan som är 65 år eller äldre kan du kontakta äldreombudsmannen. Frågorna kan handla om allt inom samhällsplanering som påverkar äldre personer, till exempel bostäder, kommunikation, idrott och kultur. Du kan också få hjälp i din kontakt med myndigheter.

Äldreombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till äldres perspektiv i sitt arbete. Den informerar och ger råd, eller skickar vidare frågan till den person eller den organisation som kan ge dig svar.

Äldreombudsmannen har en oberoende ställning i kommunen gentemot alla nämnder och förvaltningar.

Vanliga frågor

Vilka samarbetar äldreombudsmannen med?

Äldreombudsmannen jobbar kommunövergripande. Det betyder att den kan hjälpa dig med frågor som rör alla nämnder och förvaltningar i kommunen. Äldreombudsmannen samverkar också med andra myndigheter, Kommunala pensionärsrådet och frivilligorganisationer med flera.

Vem kan kontakta äldreombudsmannen?

Du som är 65 år eller äldre, anhörig till en äldre person, representant för äldres organisationer eller föreningar eller intresserad i allmänhet kan kontakta äldreombudsmannen.

Nätverkslaget – hur fungerar det? 

​Om du har bekymmer kan det vara många som oroar sig. Då kan det vara bra att träffas. I Nätverkslaget hjälper vi dig att bjuda in de viktiga personerna i ditt liv för att skapa bra samtal. Det kan öka delaktigheten, skapa förståelse och ge hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning