Boende- och försörj­nings­­stöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vi kan också ge dig råd och stöd om boendefrågor samt hjälpa till med en hyresgaranti för att du ska få en lägenhet.

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv igen. För att få stödet måste du visa att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Socialförvaltningen tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. Vi tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen. Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta social­förvaltningens mottagning.

Socialförvaltningen kan också ge råd och stöd för att du ska hitta lösningar om din boendefråga är akut.

Du kan ansöka om att få hjälp via en kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen går i borgen för dig om du har skulder som gör att du inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Men du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. 

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad till socialförvaltningen. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din planering. Det är socialförvaltningen som beslutar om du ska beviljas försörjningsstöd eller inte.

Vad kan försörjningsstödet användas till?

Du kan få försörjningsstöd till exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon.

Kan jag ha sparade pengar och få försörjningsstöd?

Du kan inte ha sparade pengar eller andra tillgångar för att bli berättigad till försörjningsstöd. Du får inte äga en bil. Om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten. Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Fördjupning