Boende- och försörj­nings­­stöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vi kan också ge dig råd och stöd om boendefrågor samt hjälpa till med en hyresgaranti för att du ska få en lägenhet.

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv igen. För att få stödet måste du visa att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Vi tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. Vi tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen.

Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta social­förvaltningens mottagning. Om du återansöker om försörjningsstöd kan du använda vår e-tjänst.

Socialförvaltningen kan också ge råd och stöd för att du ska hitta lösningar om din boendefråga är akut. Du kan ansöka om att få hjälp via en kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen går i borgen för dig om du har skulder som gör att du inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Men du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. 

Vanliga frågor

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad till socialförvaltningen. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din planering. Det är socialförvaltningen som beslutar om du ska beviljas försörjningsstöd eller inte.

Du kan få försörjningsstöd till exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon.

Du kan inte ha sparade pengar eller andra tillgångar för att bli berättigad till försörjningsstöd. Du får inte äga en bil. Om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten. Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

​Ja, om du riskerar att hamna i en nödsituation. Vad som är en nödsituation beror på situationen och socialförvaltningen bedömer det från fall till fall.

​Ring din handläggare och tala in ett meddelande på telefonsvaren. Du kan också skicka ett e-postmeddelande. Kontaktuppgifterna hittar du på din kallelse. Din handläggare kommer att kontakta dig för att boka en ny tid för besök.

​Du ska vara helt bostadslös och även ha särskilda svårigheter att på egen hand ordna bostad. Du ska även ha behov av uppföljnings- och stödinsatser av socialförvaltningen. I andra fall hänvisar vi till Uppsala bostadsförmedling. För att få hyra bostad hos oss gör vi först en utredning för att se om du har rätt till hjälp. Bistånd till bostad godkänner vi endast i undantagsfall och vi omprövar beslutet regelbundet. Kommunen har inga egna lägenheter så du får vänta tills det finns en ledig bostad hos en hyresvärd i Enköpings kommun.

Läs reglerna för bistånd till bostad

Läs mer på Uppsala bostadsförmedlings webbplats

På vår sida om hyresvärdar och fastighetsägare i Enköpings kommun har vi samlat information om vart du kan vända dig för att söka bostad.

Lista över hyresvärdar och fastighetsägare i Enköpings kommun

Nej, brist på bostäder är inte en tillräcklig anledning för att få bostad via socialförvaltningen.

Du måste stå i bostadskön hos Enköpings Hyresbostäder och du ska ha varit folkbokförd i Enköpings kommun i minst sex månader. Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vi gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd och inkomster från Försäkringskassan. Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa. Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna och du får inte ha skulder till Enköpings Hyresbostäder. Hyres­garantin gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom de sex månaderna måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Du står själv för kontraktet och du är ansvarig för att hyran blir betald. 

​Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen. Den skulden måste du betala tillbaka.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Läs mer om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?