Dödsboanmälan

I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa till att göra en enklare bo­uppteckning, en så kallad dödsbo­anmälan.

Enligt Ärvdabalken kan du göra en dödsboanmälan om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet samt om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är socialtjänsten som gör en skriftlig dödsbo­anmälan och skickar till Skatteverket. Kontakta mottagningen för vuxen och försörjningsstöd om du vill göra en dödsboanmälan.

Vanliga frågor

Vad är en bouppteckning och vad betyder dödsbo?

​När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas för bouppteckning och den ska skickas till Skatteverket. Du kan välja att göra bouppteckningen på egen hand eller att anlita en jurist eller begravningsbyrå som hjälper dig.

Dödsbo betyder tillgångar och skulder som finns kvar efter den avlidne. ​En dödsbodelägare är arvinge, testamentstagare eller efterlevande make till en avliden person. Om det inte finns någon dödsbodelägare kan någon annan representera dödsboet.

Vad behöver jag tänka på inför en dödsboanmälan?

Kostar det något att göra en dödsboanmälan?

​Nej, socialtjänsten hjälper dig med dödsboanmälan utan kostnad.

Fördjupning