Nyheter om omsorg och stöd

 • Foto när Medborgarlöftet signeras.

  Förnyat Medborgarlöfte med polisen  För att göra Enköping till en trygg kommun att bo, verka och leva i, undertecknades idag Medborgarlöftet.
 • Prov­tagnings­buss i Romberga  Region Uppsala har identifierat Romberga som en av de platser i länet där smittspridningen är hög. För att göra det enklare för boende i Romberga att lämna prov för covid-19 kommer en provtagningsbuss placeras vid Rombergaskolan från och med måndag 14 juni.
 • Foto av Helen Lundgren, resultatenhetschef Åsundagården.

  Nu stängs Åsunda­gården  I dag stängs omvårdnads­boendet Åsundagården i Hummelsta efter många års verksamhet.
 • Foto på Jesper Hoffsten med texten vaccinerad.

  ”Jag tycker det är viktigt att skydda de äldre”  Vaccinationen fortsätter i Enköping och nu är det även dags för våra sommarvikarier att få sin första spruta.