Intensivbehandlingsprogram för substansberoende personer

Publicerad 2016-08-19

Den 19 september startar Nyängen ett intensivbehandlingsprogram för personer som är beroende av eller anser sig ha problem med alkohol eller droger.

Tid och plats

  • måndagen den 19 september–fredagen den 28 oktober på Nyängens behandlingshem

Kostnadsfritt

Behandlingen är på heltid och kostnadsfri för kommuninvånare. Den baserar sig på tolvstegsmetoden och riktar sig även till personer som tidigare har gjort en behandling men behöver mer hjälp.

Den som går behandlingen behöver inga förkunskaper.

Anhörigvecka

En viktig del av behandlingen är att anhöriga deltar i en anhörigvecka. Anhörigveckan sker på kvällarna under en av veckorna.

Slutna grupper

Grupperna som går behandlingen är slutna. Det innebär att när en grupp har börjat antar Nyängen inga fler deltagare förrän nästa grupp kan börja.

Tillträde till behandlingsgrupp

Sex veckors intensivbehandling är en viktig början, men för att genomföra en djupgående förändring behövs längre tid än så. Den som deltar i behandlingen har därför automatiskt tillträde till den ständigt pågående behandlingsgruppen på Nyängen som en eftervårdsinsats.

Har du frågor?

Kontakta

Thomas Staugård, behandlare
Telefon: 0171-62 54 83
E-post: thomas.staugard@enkoping.se

Rut Stråle, behandlare
Telefon: 0171-62 62 25
E-post: rut.strale@enkoping.se

Enköping