Gustav Adolfs plan känns tryggare

Publicerad 2017-02-17

Ett gott samarbete mellan Enköpings kommun, polisen och aktörer i samhället har lett till att Enköpingsborna upplever Gustav Adolfs plan tryggare.

I september 2015 upplevde både boende och företag vid Gustav Adolfs plan att platsen kändes otrygg och då framför allt på kvälls- och nattetid. Ett samarbete inleddes med polisen och ett så kallat medborgarlöfte tecknades för att tillsammans arbeta för en tryggare Gustav Adolfs plan.

– Det gläder oss att en enkätundersökning visar att våra medborgare nu upplever Gustav Adolfs plan säkrare på kvälls- och nattetid, säger Carl Gynne som är kommunens brotts- och drogsamordnare och Jan Håkansson som är lokalområdespolischef.

– Medborgarna säger att de har fått ett bättre förtroende för både polisens och kommunens arbete att skapa trygghet, efter aktiviteter inom medborgarlöftet.

Så har Gustavs Adolfs plan gjorts säkrare

  • För att skapa bättre insyn har buskagen glesats ur, häckarna har klippts ned till en lägre höjd och ingångarna till parken har breddats. Ett tak på ett cykelgarage har monterats ned för att förbättra sikten ännu mer.
  • För att få en ljusare Gustav Adolfs plan har äldre halogenbelysning bytts ut till modern LED-belysning.
  • För att minska buller och busåkande med bilar stängdes fyra centrala gator av från trafik fredagar och lördagar mellan klockan 22 och 04.
  • Polisen har varit mer närvarande, både till fots och i bil. Antalet anmälda narkotikabrott ökade med en mer närvarande polis.
  • Kommunen bjöd in till vuxenvandring. Under våren och försommaren 2016 vandrade två till fyra vuxna varje vecka på fredagar och lördagar mellan klockan 19 och 23. Vid riskhelger, som till exempel skolavslutningen, vandrade även socialförvaltningens personal för att många vuxna skulle vara närvarande. Det största mervärdet i det var att vuxna skapade relationer med ungdomarna. Det gjorde att ungdomsgrupperna fick en mildare attityd till de vuxna.
  • Enakyrkan tog ett eget initiativ och vuxenvandrade en kväll i månaden. De stekte pannkakor och samtalade med ungdomarna på plats.

Vill fortsätta att arbeta med medborgar­löften

– Verktyget medborgarlöfte har fungerat väl och vi ser all anledning att fortsätta att arbeta på det sättet. Det samlade arbetet mellan kommunen, polisen och andra aktörer i samhället har gjort skillnad, säger Carl Gynne.

Medborgarlöftet initierades av polisen. Det är ett metodverktyg med ambitionen att komma närmare medborgarna och fördjupa samarbetet med kommunen.

Rapporten

Läs hela rapporten från MedborgarlöftetPDF (pdf, 638 kB)

Har du frågor?

Kontakta kommunens brotts- och drogsamordnare Carl Gynne på telefon 0171-62 50 46 eller e-post carl.gynne@enkoping.se.

Enköping

Carl Gynne och Jan Håkansson Foto: Jessica Lindegren