Nya avgifter inom vård och omsorg

Publicerad 2019-01-02

De nya avgifterna inom vård och omsorg gäller från 1 januari 2019.

Maxtaxan höjs till 2 089 kronor per månad. Den justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen fastställer varje år. Det kan innebära förändringar i din avgift från 1 januari 2019.

Vad ingår?

Samtliga hemtjänstinsatser, förutom insatser från arbetsterapeut och fysioterapeut, debiteras och ingår i hemtjänstavgiften.

Har du frågor?

Har du frågor om våra avgifter är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på telefon 0171-62 50 00.

Enköping