Stora snömängder väntas

Publicerad 2019-01-07

SMHI går ut med varning som omfattar Enköpings kommun.

SMHI har gått ut med en vädervarning klass 2 för bland annat Uppland. I Enköpings kommun kommer enligt prognosen 10–15 cm snö under morgondagen (tisdag). Insatser från hemtjänst och boendestöd kan påverkas om vägarna blir svårframkomliga. Om det berör dig kommer du bli kontaktad.

Det finns även risk att skolskjutsarna påverkas av vädret. Om så blir fallet kommer vi att skicka ett SMS med vidare information till alla berörda som har anmält sitt telefonnummer till SMS-tjänsten.

Enköping