Vattenprover visar narkotikavanor

Publicerad 2019-01-24

Liksom många kommuner har vi provat att undersöka invånarnas narkotikaanvändning genom att analysera avloppsvatten. Cannabis är den vanligaste drogen.

Det är kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare, Carl Gynne, som har drivit projektet i samarbete med kommunens vatten- och avloppsavdelning under förra året.

– Syftet har främst varit att mäta förekomsten av cannabis, kokain och amfetamin i det inkommande avloppsvattnet. Det är de preparat som huvudsakligen går att mäta, säger Carl Gynne.

– Resultatet kommer vi att använda som en del i vårt arbete i det lokala brottsförebyggande rådet Tryggare Enköping där vi kontinuerligt arbetar med nulägesrapporter.

Cannabis vanligast

Tre mätningar har skett med hjälp av driftstekniker på reningsverket. Resultatet har gett en tydligare bild av förekomsten av preparaten på lokal nivå. Det visar att cannabis är det vanligaste illegala narkotiska preparatet. I snitt mättes 96,7 doser cannabis på 1 000 invånare per dygn. Det är högre än i andra kommuner, men vi har ett likvärdigt resultat som kommuner med ett högre snittresultat än genomsnittet i landet.

Användandet av amfetamin har visat sig vara något lägre jämfört med andra kommuner medan användandet av kokain ligger på samma nivå.

– Resultatet är inte en beskrivning av hur många personer som använder narkotika, utan det kan vara så att en del personer har rökt cannabis flera gånger på en dag. Det orsakar en högre koncentration vid provtillfället, säger Carl Gynne.

Gott betyg till polisen

– Undersökningen visar inte bara förekomsten av droger utan också att polisen i Enköpings kommun arbetar effektivt med att beslagta narkotika. Det är glädjande att se att de gör fler beslag än andra kommuner med samma förekomst av droger.

Att cannabis förekommer är oroande. På sikt kan användandet ge kognitiva skador hos framför allt unga som kan påverka både skola och arbete.

– Att använda cannabis är ofta en start till att börja använda tyngre narkotika, säger Carl Gynne.

– Jag skulle gärna se att vi får fortsätta med mätningarna så att vi kan följa förekomsten över tid.

Enköping

Foto: Mostphotos