Socialstyrelsen på besök hos kommunens hemsjukvård

Publicerad 2019-04-04

I samband med myndig­hetens planerings­dag för strategiskt arbete besökte general­direktören och ledningsgruppen vård- och omsorgsförvaltningen.

Socialstyrelsen arbetar för att vården i Sverige ska vara säker för patienterna och lika för alla. Social­styrelsen har även i uppdrag att utveckla ett stöd för den kommunala hälso- och sjukvården. Myndig­heten har därför genom­fört en för­studie med förslag till en flerårig åtgärds­plan med årlig uppföljning och som omfattar flera olika delar.

Hemsjukvård i praktiken

Socialstyrelsens ledningsgrupp med general­direktören kom därför till Enköping för en planerings­­dag för strategiskt arbete och genomförde även studie­besök för att se hur kommunal hem­sjukvård fungerar i praktiken. Vård- och omsorgs­förvaltningen fick så tillfälle att beskriva hur kommunal hemsjukvård bedrivs i kommunen, för närvarande har kommunen hem­sjuk­vård för 1 317 personer.

Frågor Socialstyrelsen ville ha svar på var bland annat: Hur är hälso- och sjukvården organiserad? Hur är samverkan och ansvarsfördelningen med Region Uppsalas hälso- och sjukvård reglerad? Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård och hur gör man det känt bland befolkningen?

Allt mer avancerad vård

– Det kändes bra att presentera vår verksamhet för just Socialstyrelsen vars författningar är styrande för vården, säger AnnaKarin Bye som varit med och arrangera besöket.

– Vården i länet befinner sig i ett paradigmskifte genom att den kommunala sjukvården vuxit mycket senaste åren och innehåller allt mer avancerad vård. För att säkra en god och säker vård är det viktigt att myndigheter som Socialstyrelsen har förståelse och kunskap om utmaningar och möjligheter. Det var ett givande möte eftersom det tydligt märktes att Socialstyrelsen har ett stort intresse för den kommunala hemsjukvården.

Vill du veta mer om kommunens hemsjukvård?

Kontakta AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska

e-post: annakarin.bye@enkoping.se

Telefon: 0171-62 51 33

Enköping

Text

Text