Sök verksam­hets­bidrag för 2021–2022

Publicerad 2020-01-31

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drog­missbruk, våld och kriminalitet kan ansöka om verksamhetsbidrag från social­nämnden.

Du måste ansöka senast den 30 april 2020. Verksamhets­bidraget gäller för två år i taget men det betalas ut per kalender­år, det vill säga en gång per år.

Krav för att få söka

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska teckna en överens­kommelse med socialnämnden där insatserna som föreningen eller organisationen ska utföra beskrivs.
  • I överenskommelsen måste föreningen eller organisationen förbinda sig att efter den överenskomna tiden lämna en verksamhetsberättelse enligt anvisningar från nämnden. Anvisningarna får ni i samband med att överens­kommelsen skrivs. Dessutom ska föreningen eller organisationen lämna en resultat- och balansräkning gällande verksamheten som överens­kommelsen avser och en revisionsberättelse.

Ansök

Läs mer och ansök här

Enköping

Foto: Scandinav Bildbyrå