Boende för personer med psykisk ohälsa

Kommunen har två boenden med särskild service.

Rombergsgatan 30

745 33 Enköping

Telefon: 0171-62 62 31

Rombergsgatan 33

745 33 Enköping 

Telefon: 0171-62 69 25