Insatser som alltid utförs av kommunen

Några insatser berörs inte av kundvalet utan utförs alltid av kommunen:

Hur du ansöker

För att ansöka om hemtjänst ska du fylla i två blanketter.

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och eller serviceinsatser och du kan få hjälp dygnet runt. Hit räknas exempelvis hjälp med:

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, till exempel:

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.

Privat utförare

För att privata utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste de först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav de måste uppfylla. Kommunen har också ansvar för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Införandet av kundval gör den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården tillgänglig för dig, oavsett var i kommunen du bor.

Valet

Kundval innebär att du får störrevalfrihet och ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du måste inte välja. Om du avstår från att göra ett aktivt val får du insatserna utförda av kommunen, Attendo eller Allas vård och omsorg enligt ett rullande schema.

Så här går det till

När det är dags för dig att välja får du information av kommunen om hur valet går till, vilka utförare du har att välja bland och vad de kan erbjuda. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver. Är du inte nöjd med ditt val är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Kommunens ansvar

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att Enköpings kommun ska ha kundval inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det är dock fortfarande vårdoch omsorgsnämnden som har ansvar för verksamheten. Kundvalet påverkar inte på något sätt din rätt till stöd och omsorg. Oavsett om du väljer kommunen, privat utförare eller ickevalsalternativet är avgiften densamma.