Hjälpmedel

För att klara av din vardag så själv­ständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktions­nedsättning som följd, när du är äldre eller vid ett tillfälligt behov.

Kommunen ansvarar för hjälpmedel för rörelse­nedsättningar och kognitiva ned­sättningar till kommuninvånare som är över 21 år. Det gäller i alla boendeformer. Region Uppsala ansvarar för syn- hörsel, kommunikations- och medicin­tekniska hjälpmedel till personer i alla åldrar samt för hjälpmedel till personer under 21 år med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.

Vanliga frågor

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

​Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.

Hur kontaktar jag kommunrehab?

​Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.

Vilka hjälpmedel finns det?

​Hjälpmedel varierar från kommun till kommun beroende på vilka prioriteringar som har gjorts. Tekniska hjälpmedel är till för att tillgodose dina grundläggande behov i vardagen, i hemmet och närmiljön. De är lån.

Produktlista

Fördjupning