Om hjälpmedel

För att få hjälpmedel behöver du en bedömning. Den görs av antingen en arbetsterapeut eller en fysioterapeut.

Läs om arbetsterapeutens och fysioterapeutens olika uppdrag under rubrik Rehabilitering.

Kontakt:

​Ring administratören på kommunrehab, telefon 0171-62 54 48. Då blir du hänvisad till den person som ansvarar för den gata där du bor. Om du inte får svar, tala in ett meddelande så blir du kontaktad. Uppge namn, telefonnummer och vad det gäller.