Personlig assistans

Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktions­nedsättning att leva ett själv­ständigt liv med goda levnadsvillkor.

Du som är under 65 år kan ansöka om personlig assistans genom kommunens bistånds­handläggare. Du betalar ingenting för insatsen.

Vanliga frågor

Bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Det finns två parter som kan besluta om personlig assistans. Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Även kommunen kan bevilja personlig assistans.

Nej, personlig assistans är endast till för dig som har personkrets och är under 65 år.

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet


Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Läs mer om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss


​När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser samt att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig.

Läs mer om vad en samordnad individuell plan (SIP) är

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen