Fysioterapeut

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 17 år om du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att prova ut ett lämpligt gånghjälpmedel om du har behov av det.

Det spelar ingen roll om du bor i eget boende eller i särskilt boende. Stödet utformas efter din boendemiljö.

Fysioterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Kontakt:

Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.