Stöd vid demens

För dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom finns stöd på flera olika sätt.

För dig som har en demenssjukdom eller är anhörig finns ett samlat stöd på Demenscentrum. Här finns bland annat Demensteamet som erbjuder såväl stöd som utbildning. Kommunen har även två dagverksamheter för personer med demens och på flera omvårdnadsboenden finns platser särkilt anpassade för personer med demenssjukdom. På Stadsgården är alla platser anpassade till målgruppen.

Vanliga frågor

Finns det utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom?

Demensteamet har en utbildningsserie för anhöriga om fem tillfällen som börjar varje vår och höst. Välkommen att kontakta kommunens demensteam för att anmäla dig: Telefon: 0171-62 59 33, 0171-62 59 35 eller 0171-62 61 96, e-post: demensteamet@enkoping.se

Var vänder jag mig för att få en demensutredning?

​Kontakta din husläkare.

Är det Alzheimer eller demens?

​ Alzheimer är en av de demenssjukdomar som finns. Det är den vanligaste varianten.

Fördjupning