Om du behöver hjälp med din hörapparat eller med att med att se över ditt hem för att se vad som kan förbättras och fungera som stöd för dig.

Tillsammans med dig görs en behovsbedömning och sen utarbetas en individuell plan med dina behov och önskemål i centrum.

Hjälp till självhjälp

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig att komma vidare med:

Du får möjlighet att träna det som behövs och tips på vad som kan åtgärdas för att underlätta ditt dagliga liv. Det kan handla om:

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig att kontakta syn- och hörselcentral och syn- och hörselläkare. Instruktören ger dig också information om och hjälp med:

Bokning av hembesök

Syn- och hörselinstruktör Karin Almgren

Adress: Rådhusgatan 8

E-post: karin.almgren@enkoping.se  

Telefonnummer: 0171-62 56 80

Telefontid måndag, onsdag och fredag 8.30-10.00, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Hörsel­mottagning Kryddgården

Onsdagar klockan 13.00-15.00